Pentru Istoria Moldovei

o inițiativă civică de a aduce la valorile Europene Ministerul Educației și Cercetării din R. Moldova. Denumirea etnocentrică a unui obiect școlar de istorie într-o țară multietnică o considerăm discriminatorie, neetică și contravine multiplelor convenții internaționale, a legislației naționale și pur și simplu a bunului simț de coabitare a comunităților etnice din țara noastră comună. Ministerul, după opinia autorilor, insistă pe etno-centrism focalizat pe etnia română, în sistemul educațional din R. Moldova - probabil din exces de zel de "luptă antisovietică", pe care unii reprezentați ai elitei moldovenești cred că ar conduce în mod eroic - etnocentrism ce are, după opinia noastră rezultate nefaste asupra societății și ne îndepărtează atât de valorile europene, cât și pe viitor de suveranitatea și independența tării noastre comune. Notăm că grupul de inițiativă, alcătuit din moldoveni, nu are (cu toate că s-a adresat de multiple ori) niciun suport/inițiativă din partea unor state terțe, de la Vest fie sau Est

View the Project on GitHub sdudnic/istoria

Petiția pentru Istoria Moldovei își dorește să aducă in R. Moldova o educație națională inclusivă, fără ideologii naționaliste subiective.

Textele următoare de bază sunt disponibile:

Noutăți

Feedback de la Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței

08.07.2022 unde ne asigură că problema denumirii obiectului istoriei va fi inclusă în al 6-lea raport pe R. Moldova

[MD] [RU]

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) a Consiliului Europei a fost sesizată cu privire la problema Istoriei României încă din anul 2020, astăzi am primit din nou confirmarea că informația privind denumirea obiectului va fi inclusă în cel de-al 6-lea raport privind Republica Moldova, după monitorizarea de către această Comisie a țării noastre, dar, din păcate, doar către anul 2024…


Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ECRI) Совета Европы знают о проблеме Истории Румын еще с 2020, мы получили сегодня еще раз подтверждение что информация о названии предмета будет включена в 6-ой отчет по Республике Молдова, после мониторинга этой коммиссии нашей страны, но к сожалению лишь к 2024…

Именно ECRI делали похожее замечание Румынии в свое время.


Grupul cere Parlamentului modificarea legii cu privire la activitatea Consiliului

02.07.2022 Grupul cere Parlamentului modificarea legii 298 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

Cauza invocata de grup este ca funcționarea Consiliului cu regulile de joc actuale duce la abuzuri si la cazuri de petiții nesoluționate ori de cate ori Consilierii nu au dorința de a decide pe un subiect “sensibil” (detalii aici)


Răspunsul Comisiei Drepturilor Omului la propunerea de desființare a Consiliului

29.06.2022 Comisia răspunde: noi nu ne implicăm, adresați-vă în judecată sau la ministerul justiției


Cerere către Comisia Drepturilor Omului de a propune Parlamentului desființarea Consiliului

23.06.2022 se adresează o scrisoare deschisă Comisiei parlamentare a Drepturilor Omului

În urma lipsei de decizie în cazul petiției “Pentru Istoria Moldovei”, care cere recunoașterea discriminării în denumirea obiectului de istorie națională, petiționarii au adresat o scrisoare deschisă Comisiei parlamentare a Drepturilor Omului în care cer să fie discutată în Parlament reformarea sau desființarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, din cauza, după opinia lor, a ineficienței acestei structuri de stat, menită să protejeze drepturile omului în domeniul discriminării.

A citi scrisoarea deschisă este posibil aici.


Publicarea paginii web pentru petiție

22.06.2022 de astăzi publicam toate informațiile referitoare la proiect publicului interesat pe aceasta pagina, la care poate contribui oricine


Răspunsul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului din Moldova

12.10.2021, în care refuza de a analiza petiția


Răspunsul Ministerului Educației la interogarea președinției

11.10.2021, în care ne explică spațiile teoretice ale curiculei (spații care nu au nicio legătură cu denumirea obiectului și deci nici cu petiția) și ne trimite cultural să ne căutăm de treabă

Răspunsul Grupului de inițiativă către președinție și Minister (rămas fără niciun retur din partea adresaților)

13.10.2021 prin care arătam ca nu exista nicio legătură intre răspunsul lor și întrebarea noastră, se poate integral citi aici


Întrebarea CDO (Parlament) către Consiliu

19.08.2021, în care întreabă de ce nu iau decizia

Răspunsul Consiliului către CDO (Parlament)

19.08.2021, în care încearcă să explice de ce nu iau nicio decizie


Răspunsul Ministerului (dl Popovici) către Consiliu

11.12.2019, în care vorbește despre structurarea conținuturilor educaționale și 5% de istorie “locală”, subiecte care nu are legătură directă cu denumirea obiectului școlar - subiectul petiției.


Tu poți contribui la proiect!

SCRIE-NE AICI, vom fi bucuroși de orice comentariu sau propunere!

Avem mai multe chestii de făcut în comun: