În articolul de față sunt prezentate sursele istorice care pomenesc glotonimul “moldovenească” referitor la limba vorbita de moldoveni.

Dacă ai alte surse de adăugat, comentează și completăm colecția! ;)

Sursele sunt afișate în ordine cronologică:

Anul Sursa
~1481-1504 Petru Clănău, vel spătar sub Ștefan Vodă iscălește un “act doveditor de limba ce se vorbea sub Ștefan Voda Cel Mare în Moldova”: “pohtii al scripti(scri) pe Moldovenie […] dupi latinie, si scriptulam cu mâna mea în târg în Vaslui”, (sursa)
1524 “Acta Tomiciana: epistole, legationes, responsa, actiones, res geste Sigismundi I Regis Poloniae”, Volume 7, pag. 61 tradus, direct
1532 “Despre o traducere moldovenească a Evangheliei în acea epocă (1532) avem informaţii precise… Învăţatul german Nicolas Pfluger la 11.03.1532 scria: “Un oarecare doctor (om învăţat) din Moldova… a venit la Wittemberg, vrînd să se îngrijească de tipărirea celor patru evanghelii şi a (epistolelor) lui Pavel în limba moldovenească, polonă şi germană… Se afla deci atunci în Moldova o traducere moldovenească a “evangheliei” şi a “epistolelor” (care fac parte din Apostol), subliniază P. Panaitescu (1965).
1582 «Afară de traducerea moldovenească a Evangheliei din 1532, cărţi religioase în limba ţării au circuit liber. În biblioteca lui Petru Şchiopul, adusă cu el în Tirol, se afla şi “Psaltirea lui David”, tradusă din slavonă în limba moldovenească ‒ aus den slavonischen in die moldavische Sprasche gezogen (P.Panaitescu, 1965), datate în perioada 1582‒1591
1588 Primul lexicon moldovenesc – Catastiful mănăstirii Galata, Пётр Хромой, господарь Земли Молдавской, пишет первую страницу «катастих дела мэнэстире дела Галата сы штие де вешминтере бисеречей ши де аржинту, ши де ковоаре, ши де бань, ши декай, ши де кары, ши де добитокул, ши де тоате букателе кынду ау фост егумену Анастасие…» Далее следует около 500 слов (DIR. Veacul XVI. A. Moldova).
1591 Lingua moldavorum, la J.-A.Thuanus, Histoires…, Franța, Французский историк Jacques Thuanus (Thou) уточняет в своей Historia…: «vulg nominant Ioan, nec absurde, et lingua moldavorum convenientur» = обычно неблагозвучно называют Иоан, но, с другой стороны, в соответствии с языком молдован. ‒ Apud Евгений Паскарь. Неизвестная Молдова, XV ‒ XVI вв.
1591 În compartimentul „Nomina popularum, qui illirica loquuntar lingua ordine alphabetico dispozita” din lucrarea sa „Comentarium wariarum artium” (Roma, 1591) italianul Angelo Rocca menţionează alături de limbile boemiană, carintiană (slovenă), dalmată, ungară, macedoniană şi moldaui (moldovenească) - «Nomina populorum qui illirica locuuntur lingua, ordine alphabetico dispozita: … carintii…, dalmatae…, istri…, moldaui…» (Angello Rocca. Commentario variarum artium. Appendix Bibliotecae Vaticanae. Roma, 1591. Pag.338)
1591 Contele Jacques-Auguste de Thou într-un volum din operă sa “Historiarum sui libri” comentează pronunţarea numelui “Ioan”: “vulg nominant Ioan, nec absurde, el lingua moldavorum convenientur” (de obicei numesc neplăcut Ioan, dar, pe de altă parte corespunde limbii moldovenesti)
1591 Autorul: Johann Thomas Freigius, Citatul: “Lingua Moldavorum, in qua literas hactenus consignarunt.”, Contextul: Într-un raport al lui Johann Thomas Freigius, unul dintre primii istorici străini care a studiat istoria Moldovei, el face referire la limba vorbită în această regiune ca fiind “Lingua Moldavorum”.
1585 Scrisoarea lui Despot Vodă către Patriarhul Ecumenic Ieremia al II-lea. În această scrisoare, Despot Vodă, domnitorul Moldovei, se referă explicit la limba moldovenească. El îi cere Patriarhului să trimită preoți care să predice în limba moldovenească, pentru a fi înțeleși de populație.
1595 “Dictionarium Valachico-Latinum” de Georgius Murner, publicat in 1595, care cuprinde cuvinte din limba moldoveneasca (denumita “lingua Moldavica”)
1602 Autorul: Primož Trubar, Citatul: “Tùdij je bila po primoru mnogo moldeuška młëtwa, a po sèveru pa sve do Póleneških gor, ktera jenako dosti sa slovènsko govori.”, Contextul: Într-o lucrare intitulată “Katekizmus”, Primož Trubar, un lider al reformei protestante în Slovenia, a folosit termenul “moldeuška młëtwa” pentru a se referi la limba vorbită în Moldova.
1628 Lingua moldavorum, în Catalogus recenset linguas…, I. Alschtedt. Germania
1635 “Despre limba noastră moldovenească” de Gr. Ureche
1641 “Elementa linguae Daco-Romanae sive Valachicae” de Aron Vodă (1641) - “Limba moldovenească se numește și valahică”
1642-1647 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, sursa 1 “Şi au făcut unire de suflet cu fraţii lor cei moldoveni şi cu ţara Moldovei şi au învăţat limba moldovenească.”
1643 “Cazania lui Varlaam”, prima carte tiparita la Iasi, Moldova, în 1643, care contine gramatica limbii moldovenesti si este mentionata sub aceasta denumire, Cazania este un text religios scris în limba slavonă și moldovenească, care a fost utilizat în principal pentru a predica în biserici. În introducere, autorul descrie textul ca fiind scris în “limba moldovenească”.
1643 “Lexiconul Moldo-Valah” de Grigore Ureche, publicat in 1643, care contine cuvinte si expresii din limba moldoveneasca.
1645 Autorul: Radu Greceanu, Citatul: “Astfel învățău limba moldovenească și a trecut la mânăstire.”, Contextul: În “Viața lui Neagoe Basarab”, Radu Greceanu, un cronicar și istoric român, se referă la limba vorbită în Moldova ca fiind “limba moldovenească”.
1645 “Lexiconul moldovenesc” (1645) - primul dicționar în limba moldovenească, compilat de către preotul Miron Costin. În introducere, Costin descrie limba ca fiind “moldovenească”.
1646 “Gramatica limbei moldovenesti” de Vasile Lupu, publicata in 1646, care descrie structura si regulile gramaticale ale limbii moldovenesti.
1647 Grigore Ureche, “Letopisețul Țării Moldovei” (1647): “Aceasta povestirea o slobozi în grai moldovenească”
1647 “Istoria bisericească a Moldovei” de Grigore Ureche, scrisă în secolul al XVII-lea și publicată postum în 1647: “Noi moldovenii, care vorbim moldovenește și nicidecum românește…”
1653 Autorul: Dimitrie Cantemir, Citatul: “Cea mai întâlnită limbă în țările românești este limba moldovenească.”, Contextul: În “Descriptio Moldaviae”, Dimitrie Cantemir, un prinț, cronicar și filosof român, face referire la limba vorbită în Moldova ca fiind “limba moldovenească”
1672 “Alfabetul slavo-moldovenesc”, carte publicata in 1672 de Mitropolitul Varlaam, in care este descrisa gramatica si ortografia limbii moldovenesti si este denumita explicit “limba moldoveneasca”
1672 Ion Neculce, “Letopisețul Țării Moldovei” (1672-1682): “De aceia s-au dus domnii la mânăstirea Putna și au înființat acolo o școală de carte în grai moldovenească, să se învețe și slugile lui Dumnezeu la carte”
1673 Letopisețul Cantacuzinesc - scris între anii 1673-1674 de călugărul Ioan Neculce, unde se afirmă: “Aceste scrisori sunt scrise cu limba moldovenească ce e una cu slava”
1675 Miron Costin, “De neamul moldovenilor” (1675): “De aceia aduc la cunoștință că dânsul a făcut și o carte din limba moldovenească”
1677 “Despre limba moldovenească sau rumînească” de Miron Costin
1678 “Vocabula cum interpretatione latina in Lingua Moldavica” de Jan Mężykowksi, publicata in 1678, care include cuvinte din limba moldoveneasca.
1683 “Săptămâna” (1683) - o colecție de texte religioase și morale scrise în limba moldovenească de către mitropolitul Varlaam. În introducere, autorul se referă la limba folosită în cartea sa drept “limba moldovenească”.
1687 Miron Costin - “De neamul moldovenilor” (cca. 1687) - cronicarul moldovean menționează în text expresia “limba moldovenească”, fără a face referire la limba “română”.
1689 Autorul: Șerban Cantacuzino, Citatul: “Dialectus Moldo-Walachicus, vel Moldavicus.”, Contextul: Într-un raport trimis de Șerban Cantacuzino, un voievod al Țării Românești, el se referă la limba vorbită în Moldova ca fiind “Dialectus Moldo-Walachicus, vel Moldavicus”.
1689 Nicolae Milescu Spătarul, Mărturisirea de credință a lui Nicolae Milescu Spătarul (1689): “Or, fiind că eu şi cumnata mea, născuţi în Moldova, ne învăţasem să scriem şi să citim în limba moldovenească, care este mult aproape de cea slavonă, mi-a fost mai lesne să învăţ şi să mă însuşesc scrisul şi cititul rusesc.”
1690 Autorul: Miron Costin, Citatul: “De unde sa tragem aceasta noima de români sau de moldoveni, nume dintr-un cu totul alt loc si neadaptate cu limba moldoveneasca?”, Contextul: În “Letopisețul Țării Moldovei”, Miron Costin, un istoric și cronicar moldovean, se referă la limba vorbită în Moldova ca fiind “limba moldovenească”.
1693 “Carte de învățătură la români” de Dimitrie Cantemir, publicata in 1693, care include un capitol intitulat “Despre limba moldoveneasca sau româneasca”.
1697 Alphabetum Moldavorum… la Edward Bernard, Catalogi librorum… Oxania (Anglia)
1697 “Chronologia” lui Miron Costin (1697): “Și acum încep eu să povestesc despre limba moldovenească și despre scrisul nostru moldovenesc, precum și despre cât de diferită este limba noastră de limba ungurească, poloneză, germană și turcească și de limba valahă sau românească, precum și de toate celelalte limbi ale lumii.” (diferita)
1699 Enciplopedistul german Schurzfleischius Conrad Samuel in cartea “Opera historica politica”, editată la 1699, utilizează glotonimul “lingua moldavorum”
1699 Nicolae Milescu - “Descrierea Moldovei” (cca. 1699) Nicolae Milescu, un cărturar și diplomat moldovean, utilizează termenul “limba moldovenească” pentru a se referi la limba vorbita în Moldova, fără a menționa limba “română”.
1699 Martinus Szent-Ivany - “Dissertatio Paralipomenica Rerum Memorabilium Hungariae”. Martinus Szent-Ivany a fost un cărturar și istoric al secolului al XVII-lea, care a scris despre istoria Ungariei și a regiunilor învecinate, inclusiv Moldova. În această lucrare, el menționează “Lingua Moldavorum” în contextul descrierii limbii vorbite de moldoveni.
1700-1712 Nicolae Costin, Letopisețul țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, ediție cu o introducere de Ioan șt.Petre, București, 1942, p.463.
1710 Scrisoarea lui Dimitrie Cantemir către Academia de Științe din Berlin - 1710 Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei și un intelectual de mare anvergură, a trimis în 1710 o scrisoare către Academia de Științe din Berlin în care vorbește despre limba moldovenească.
1714 Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae (1714): “Lingua moldavica eadem est, quae et valachica, quae cum daco-rum linguae propinqua sit, ab eisdem etiam ab aliisq. Slavorum linguis nonnihil differt.”
1714 Dimitrie Cantemir, “Descrierea Moldovei” (1714): “Am scris acest mic tratat, întocmai în limba moldovenească, în care am încercat a cunoaște istoria și istoricile acestei țări”, “Deoarece limba moldovenească este asemănătoare cu cea a Țării Românești, mulți îi confundă pe cei doi popoare și susțin că vorbesc aceeași limbă, dar se înșală, deoarece există unele diferențe între cele două limbi”.
1714 “Elementa linguae Moldo-Wallachicae” de Dimitrie Cantemir (1714) - “Limba moldovenească este o limbă slavonă într-un fel, iar într-alt fel este o limbă latină”
1714 “Cartea românească de învățătură” a lui Dimitrie Cantemir (1714) - “Cu toate acestea, noi moldovenii, deși suntem mai mulți decât toți aceștia la un loc, nu suntem în stare să învățăm nici măcar limba noastră moldovenească și le ținem mai mult pe a lor, fără să băgăm de seamă cât ne răpesc din banii și din strălucirea țării noastre”.
1716 Moldava lingua, linguae moldavicae, vocabula moldavorum, moldavorum lingua, moldavis lingua, vocabula moldavis, moldavicussermo, moldavus sermonem, moldavorum litterae, moldavica lingua, moldavorum historicus la D.Cantemir. Descriptio Moldaviae, Berlin
1717 “лимба молдовеняскэ” la D.Cantemir. Хроникул… P. 363 (Petersburg)
1719 Misionarul Fra Silvestro Amelio alcătuieşte la Roma “Breve vocabulario italiano-muldavo” sursa Итальянский миссионер Сильвестро Амелио составил в Риме Vocabulario italiano-moldavo.
1734 “молдавский язык” la Antioh Cantemir (Rusia)
1741 “L’idiome moldave” în “Livre historique…”, Franța
1737 Principatus Moldaviae nova & accurata descriptio [Document cartographique] / Delineante Principe Demetrio Cantemirio / Dimitrie Cantemir, sursa 1
1745 Idioma moldavorum la Onufrie, misionar (Lvov)
1745 “Thesaurus polono-latinus” de Benedykt Chmielowski, publicat in 1745, care include cuvinte din limba moldoveneasca (denumita “lingua Moldavica”).
~1750 Moldaviae principatus delineante principe Demetrio Cantemirio / [de la main de d’Anville], Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782). Cartographe Auteur : Cantemir, Dimitrie (1673-1723). sursa 2
1750 Moldaviae principatus delineante principe Demetrio Cantemirio, Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville, sursa 1
1762 “Dictionarului grecesc-slavon-moldovenesc-latin” al lui Nicolae Milescu-Spatarul
1764 “Histoire universelle depuis le commencement du Monde, jusqu’à present”, à Amsterdam et a Leipzig, sursa
1765 “Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares…”, Charles de Peyssonnel ([Langue] Moldave, Nation Moldave, Histoire de Moldavie) sursa
1766 Domnitorul Moldovei Grigore Ghica semnează o gramotă cu privire la şcoli: Chişinăul era inclus în lista celor 23 de localităţi, în care urma să se deschidă şcoli, în care să fie «cîte un dacăl de limbă moldovenească» (A.Eşanu. Şcoala domnească la Chişinău… 1993). Господарь Молдавии Гр.Гика подписывает грамоту о школах. Кишинёв был включён в список 23 населённых пунктов, в которых должны были открываться школы, и в «каждой должен быть учитель молдавского языка» (А.Ешану. Шкоала домняскэ ла Кишинэу… 1993 г.).
1769 Despre citirea evalgheliei in limba moldoveneasca sursa 1, sursa 2, sursa 3, sursa 4
1770 “Gramatica mold[ovenească] : a Parintelui Macarie” pregătită pentru tipar de preotul Macarie, cu cheltuiala vistiernicului Ioan Cantacuzino [Bibi. Acad. R.P.R., cota 102]
1773 LEG. COND. = Învăţătură a însuşi stăpânitoarei măriri Ecaterinii II cătră orânduita epitropie preste alcătuirea arătării a unii noao Legiuitoare condică. Tălmăcită pre limba moldovenească şi tipărită… de Toma II logofet, la anii de la Hristos 1773. [Iaşi].
1771 “moldauischen Sprache” în D.Cantemir Descriptio Moldaviae. Berlin
1774 “Codicele Moldovei” din 1774 - “Art. 9. Pe tot acest pământ moldovenesc, vorbește și scrie poporul moldovenesc în limba sa moldovenească, care are și scriere cu litere slavonești” (juridic).
1777 “Histoire de la Moldavie et de la Valachie: avec une dissertation sur l’état actuel de ces deux provinces”, Jean-Louis Carra, Société typographique des Deux-Ponts, Jassy page 7 “[Ovidius] avoit composé plusieurs poëmes en langue Moldave”, page 218 “langue Valaque et Moldave”
1780 “Gramatica Moldo-Valahica” (1780) - o gramatică a limbii moldovenești scrisă de către preotul Dimitrie Țichindeal. În introducere, autorul descrie limba pe care o studiază ca fiind “moldovenească”.
1780 “Gramatica românească” de Ion Budai-Deleanu (1780) - “Această gramatică este pentru limba moldovenească sau românească, cum o spun unii, și se adresează tuturor oamenilor, fără deosebire”
1783 [Metastasio], Ahileu la ostrovul Șirului. [Comedie tradusă - probabil de Al. Beldiman - în Moldova] „din limba grecească pe limba moldovinească”. [Manuscris din 1783, Bibi. Acad. R.P.R., cota 1818].
1785 Mihai Strilbiţki, Curioznică şi în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învăţături din Fiziognomie. Tălmăcită di pe limba nemţască în cea rusască, cum şi pe limba această moldovenească. S-au tălmăcit şi s-au tipărit în tipografie cea politicească de popa… Iaşi, 1785, sursa 1
1787 “Moldauische Sprache” la Goethe, “Călătorie în Italia”, 13 ianuarie 1787 «Am fost la Propaganda. Acolo în prezenţa a trei cardihali şi a unui mare auditoriu… apărură, pe rînd, ca treizeci de seminarişti, recitind poezii scurte, fiecare după limba lui maternă (seiner Landessprache): turcă, moldovenească (moldauisch), elenă, persană, arabă, armeană…» (tradus in rusa: “А вот нынешняя пьеса совершенно другого рода! В День Богоявления, на праздник Спасения души, провозглашенный для язычников, мы посетили Дворец пропаганды веры (Palazzo di Propaganda Fide в Риме). Там в присутствии трёх кардиналов и большой аудитории была произнесена только лишь одна речь, как раз повествуя то место святого писания, когда Святая Мария встретила трех волхвов в пещере или еще где? Затем читались вслух несколько латинских стихов со схожим сюжетом и далее тридцатью учениками семинарии были изложены краткие стихотворения на определенных языках: …Турецком (Türkisch), Молдавском (Moldauisch), … Персидском (Persisch), Арабском (Arabisch), Греческом (Griechisch)…”) - I. W. Goethe. Călătorie în Italia.
1787 GHERASIM, T. = Abatele Prau, Taina francmasonilor, care acum întăi s-au tălmăcit de pe limba franţozască pe limba moldovenească de chir Gherasim… la velet 1787, oct. 20.[Manuscris, Biblioteca Academiei Române, cota 451]
1789 Toader Școleriu, Lecțione, adecă cuvîntare, scoase de la întîie parte a gramaticii… Pentru învățătura limbii moldovenești și rusești. Ieși, în Tipografie cea politicească
1789 “În scurta adunare a numero după capetile ce s-au așezat, în doao limbi, întru folosul celor ce vor a învăța limba rusească și moldovenească” de protopoul Mihail Strilbițchi, Iași
1789 Deale casii voarbe, rusesti si moldovenesti, sursa 1
1794 Nils Nystrom, Mijlociri noauă aflate păntru stingerea focului. Tălmăcit din limba șvețască în nemțască și moldovenească. Liov, Tipariu lui Pilier.
1794 Critil și Andronius. Acum întîi tipărită… de pre limba grecească pre limba noastră moldovenească… Iași, Sfînta Mitropolie, 1794
1794 “Leksikon slavenorossiyskiy” (Лексиконъ славено-россiйскiй) - o carte de lexicologie slavă, publicată în 1794, unde se afirmă: “Moldovenii sunt o națiune din Regatul Moldovei. Ei vorbesc o limbă moldovenească”
1795 Amfilohie Hotiniul, De obște gheografiepe limba moldovenească. Scoasă de pe Gheografia lui Bufier… Acum întîi tipărită în zilele prealuminatului și preaînălțatului domnului nostru Alexandru Ioan Calimah voevod… în sfînta Mitropolie în Iași, 1795 sursa 1
1795 În prefaţa la cartea “Elemente aritmetice” (Iaşi, 1795), autorul, episcopul Amfilohie Hotiniul, scrie următoarele: “Văzînd noi bunătatea şi mărirea acestei cărţi, am silit din toată prostia ştiinţei mele de am tîlcuit-o şi am aşezat-o după al nostru obicei de numerare şi în limba moldovenească, fiind atîta de trebuincioasă în toate trebile vieţii noastre”
1795 “Gramatică teologhicească, scoasă în limba moldovenească, de pe bogoslovia lui Platon, arhiepiscopul de Moscova și de pe alte cărți bisericești” sursa 1
1796 “Gramatica de la învătătura fizicii, scoasă de pre limba italienească pre limba moldovenească, întru care să cuprinde tot ceea ce omul voiește a ști și a învăța în cer și pre pământ din lucrurile cele mai cunoscute și mai trebuincioase. Anul 1796, april 10”, Amfilohie Hotiniul sursa
1800 De la sfarsitul sec 18 si inceputul sec 19 dateaza un numar mare de traduceri ale documentelor lui Stefan cel Mare, acestea fiind in limba slavona. In finalul acestora, traducatorul semna: “De pe sirbie pe limba moldoveneascä s’au talmacit la anul 1800, Ghenarie 12, de polcovnicul Paväl ot Mitropolie.”
1801 De la sfarsitul sec 18 si inceputul sec 19 dateaza un numar mare de traduceri ale documentelor lui Stefan cel Mare, acestea fiind in limba slavona. In finalul acestora, traducatorul semna: - “De pe sarbie pe limba moldoveneasca s’au talmacit, Duminica Avgust 18, tocmai in vremea sosirii la Galata a Märii Sale Alexandru Nicolaie Sutul Voevod, cand au venit domn in tara Moldovei, la anul 1801, de polcovnicul Paväl Debrit ot Mitropolie” - “De pe siirbie pe limba moldoveneasca s’au tälmacit la anul 1801, Iunie 20, de polcovnicul Pavel Debrit ot Mitropolie.”
1803 Domnul Moldovei Al.Moruzi emite un hrisov, prin care se dispunea deschiderea la Chişinău a unei şcoli «de limba elinească şi moldovenească». Se concretiza: «Voim ca dascălul limbii moldoveneşti să fie scriitoriu bun şi cîntăret, ca ucenicii să înveţe şi acestea». Codrescu T. Uricarul. Partea III, Iaşi, 1853, p.22-30. “…Pe lângă şcoala ce este în Iaşi încă alte 4 şcoale de limba elinească şi moldovenească, adecă la târgul Focşanii i (şi) Bârlad, i (şi) Galaţi i (şi) Chişinău…”
1804 De la sfarsitul sec 18 si inceputul sec 19 dateaza un numar mare de traduceri ale documentelor lui Stefan cel Mare, acestea fiind in limba slavona. In finalul acestora, traducatorul semna: “De pe sarbie pe limba moldoveneasca am talmacit, la anul 1804, IVIai 23, polcovnicul Paval Debrit ot Mitropolie”
1804 “Nouveau dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se sont fait un nom… depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours”, Chaudon, Delandine, Lyon sursa (“histoire… écrite en langue moldave”)
1806 Fr. G. Ducray Duminil, Alexii sau căsuța din codru. Acum întăi tălmăcită din limba franțuzească întru ce moldovenească de cel mai gios iscălit Aleco Beldeman. [Manuscris din 1806, Bibi. Acad. R.P.R., cota 1781]
1806 Fr. Th. Mărie de Baculard d’Amaud, Adelson și Salvini. Poveste englezască sau jalnică tîmplare. Tălmăcită de pe acea franțuzască pe limba moldovenească de Fotis Calafati. [Manuscris din 1806, Bibi. Acad. R.P.R., cota 558]
1808 Florian, Galatia. Tragodie păstorescă a domnului… tălmăcită de pe limba grecească pe limba moldovinească de Constantin Stamate. Ieși. [Manuscris, Bibi. Acad. R.P.R., cota 3502].
1810 De la sfarsitul sec 18 si inceputul sec 19 dateaza un numar mare de traduceri ale documentelor lui Stefan cel Mare, acestea fiind in limba slavona. In finalul acestora, traducatorul semna: - “De pe särbie pe limba moldoveneascä am tälmäcit la anul 1810, Sept. 21, cliucer Paväl Debrici” - “De pe sirbie pe limba moldoveneascá am tálmácit la anul 1810, Noemvrie 25. Cliucer Pavel Debrit.”
1811 “Lexiconul slavo-român” al lui Petru Maior (1811): “Mulți încep să folosească pentru limba noastră denumirea de ‘română’, fără a înțelege însă că prin aceasta nu numai că se crează o confuzie cu limba dacoromână, ci se ajunge până la urmă și la o ruinare a propriului limbaj moldovenesc.”
1813 De la sfarsitul sec 18 si inceputul sec 19 dateaza un numar mare de traduceri ale documentelor lui Stefan cel Mare, acestea fiind in limba slavona. In finalul acestora, traducatorul semna: “Din limba sirbasca pe limba moldoveneascá s’au tálmácit de Ion Stamate, biv vel pitar, la 1813, Iulie 12, In Iasi.”
1814 “de pe Sărbie pre limba Moldovineasca am lălmăcit la anul 1814 Iulie în 29”, Cliucer Pavăl Debrid sursa
1815 Slujba, la pomenirea Sfîntului slăvitului mare glăsuitoriului, sursa 1
1815 Abatele Prévost, Istorie cavalieriului de Grie şi a iubitii sale Manon Lesco, care tălmăcindu-să de pe limba franţuzască în limba moldovenească prin osteniala şi osârdie dreptiei dumisale banului Aleco Beldiman, s-au prescris acum de mine, în anul 1815… Costachi Borş. [Manuscris, Biblioteca Academiei Române, cota 193]
1815 “Constituția Imperială a lui Alexandru I din 1815” - “Art. 9. În toate documentele oficiale din guberniile aflate în subordinea direcției administrației publice din Basarabia, limba moldovenească se va folosi fără nicio împiedicare”.
1818 Rückert, Cristian-Albert. învățătură pentru facerea pâinii// Iași, 1818, via: Bibliografia românească veche (BRV), vol. III. 1809–1830. București: Atelierele Grafice Socec & Co., Soc. Anonimă, 1912, p. 240-241 (“ai poruncit nu numai a să tălmaci în limba moldovenească a patriei noastre”), sursa FB
1818 Ioan Beldiman, Istorie a celor mai gingaşe amoruri a Parisului. Din ce grecească s-au tălmăcit în limba moldovenească, prin osteneala şi osârdie dreptii sale… S-au prescris de mine iscălitul la 1818, Costachi Borş. [Manuscris, Biblioteca Academiei Române, cota 126]
1818 “Историческое описание Молдавии” (Istoricul Moldovei) - o carte scrisă de I. L. Pușchin în 1818, unde se afirmă: “Limba moldovenească este o limbă slavonă înrudită cu vechea limbă rusească”
1819 Cartea liturgică “Mineiul de obște”, Mitropolitul Chișinăului și Hotinului, Gavriil Bănulescu-Bodoni sursa
1819 “Scurtă russască gramatică, cu tălmăcire în limba moldovenească pentru ucenicii Seminarei Chișinăului și ale altor scoale den Basarabia, cu adăogirea cuvintelor și a dialogurilor, ce se întrebuințază mai adesăori în limba rusască și moldovenească” Chișinău, Tipografia mitropoliei Chișinăului, 1819 sursa
1816 Grigore III Ghica, “Istoria românilor” (1816): “În timpul acestui război (n.r. - Războiul Ruso-Turc din 1806-1812), în Moldova s-a înființat o societate literară, care a publicat lucrări în limba moldovenească”
1820 Le Constitutionnel, 12 novembre 1820 (n° 317), p. 2 sursa
1821 Le Drapeau blanc, 8 avril 1821 (n° 98), p. 4 sursa
1821 Journal du commerce, 9 avril 1821 (n° 443), p. 2 sursa
1821 La France chrétienne (1821-1828), 12 avril 1821 (a. 1, n° 2), p. 9 sursa
1821 “Tipic bisericesc, adunat în scurt pentru cea mai lesne învățătură celor ce nu-l șciu și îndreptarea printr-însul ce cuprinde în sine acestea: care, după care, și cum se cuvine slujitorilor bisericești a ceti și a cînta… s-au tălmăcit moldovenește de pre cel slovenesc și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, anul 1821”, “Tipicul”, 1821
1822 “Bucoavnă, adică începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte moldovenește. S-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Basarabiei în Chișinău”
1822 Învățătură Părintească, sursa 1
1822 GRIGORIU, E. = S. Gessner, Erast. Povestire de o tragedie păstorească. Împărţită în două părţi şi tălmăcită din limba nemţească în limba grecească…, iar acum tălmăcită în limba moldovenească de cătră dumneaei sărdăreasa Zoiţa, din îndemnul soţului său… Costachi Grigoriu. [Iaşi], 1822,
1823 VÂRNAV, F. = Rollin, Frumuseţile a istoriei româneşti sau Tabla întâmplărilor cari au înveşnicit pe romani. Acum întăieşi dată tălmăcită de pe limba franţuzască pe limba moldovenească prin serdariul Vasilie Vârnav. [Manuscris din 1823, Biblioteca Academiei Române, cota 175],
1824 “Pentru ca copiia aceasta, scoasa de pe talmacirea in limba moldoveneasca a ispisocului sarbesc di la Stefan voevod, dupa posleduire, aflandu-sa intocmai cu aceiasi, s-au incredintat di catra aceasta giudecatorie, cu iscalitura unui cilen a presudstvii si punirea pecetii imparatesti. In Chisinau, anul 1824, luna mart, 24 de zile. Secretari Barbu, Sovietnic Paval Macarescu”
1824 Viceregele rus Voronțov ordona că „învățătură în școlile lancasteriene (din Basarabia) se va face înainte de toate și preferențial în rusă și nu învață moldovenește decât elevii care doresc să deprindă această limbă pe lângă rusă” (Ion G. Pelivan, op. cit., p. 18-19)
1824 Chesar Becearia, Pentru greșele și pedepsi, politicește prăvite. De pe limba grecească vulgare în moldove[nească tăl]măcită de banul Vasilie Vîmav. [Manuscris din 1824, Bibi. Acad. R.P.R., cota 185]
1824 La langue moldave la d’Hauterive. Tableau de Moldavie. Paris
1825 Condillac, Loghica sau întăile tălmăciri meșteșugului de a să socoti cineva bine. Scrisi de… și acum întăieși dată de pe grecească pe limba moldovenească tălmăcită de banul Vasile Vîmav [Manuscris din 1825, Bibi. Acad. R.P.R., cota 425]
1825 “Dicționarul limbii moldovenești” (1825) - un dicționar în limba rusă-moldovenească compilat de către preotul Mihail Maksimovici. În titlu și în prefață, autorul utilizează denumirea “limba moldovenească”.
1827 “Instrucțiea Bisericilor mai gios însemnate. S-au tipărit la preasfîntut Sinod la anul 1820. Iară de pre cea slavenească s-au tălmăcit pe limba moldovenească, și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, la anul 1827”
1828 Gazette nationale ou le Moniteur universel, 22 mai 1828 (n° 143), p. 1 sursa
1828 “Așezâmîntul pentru ocîrmuirea Oblastiei dinpreună statul lui, tălmăcit pe limba moldovenească și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie din Chișinău, 1828, Aprilie 27 zile”
1828 Le Constitutionnel, 22 mai 1828 (n° 143), p. 1
1828 La Quotidienne, 22 mai 1828 (n° 143), p. 2
1828 Journal du commerce, 22 mai 1828 (n° 3063), p. 1
1828 Gazette de France, 23 mai 1828 (n° 140), p. 1
1831 “Bibliotheca Münteriana, sive catalogus librorum”, quos reliquit F. Münter. Divendentur auctione publ. Hafniæ … die I. Martii, sursa
1832 “Moldauische Sprasche” la F.Schneidawind, Nurnberg
1832 “Reglementul Organic al Moldovei”, art.187 “comitetul de sănătate va alcătui în limba moldoveneasca și în alte și va publicui fără întârziere regulile” sursa
1834 “Limba moldovenească și limba valahă”, Bessarabien - Bemerkungen und Bedanken, J. G. Zucker, Frankfurt
1834 Journal des débats politiques et littéraires, 1 octobre 1834, p. 1
1834 Gazette de France, 2 octobre 1834, p. 2
1836 VEISA, I. = [Dr. Tollhausen], Instrucţie în scurt de prinţipurile ighienismului sau a sistemii morizoniane şi de întrebuinţarea doftoriei universale de veghetaluri. Aduse în limba moldovenească de pe acele franţuzeşti… tălmăcite [de căminarul C. Veisa] de pe însuşi cartea dumisale Morizon, ce au ieşit în limba germană. Iaşi, Tipografia S[fintei] Mitropolii, [1836]
1837 Journal des débats politiques et littéraires, 16 décembre 1837, p. 2
1838 Journal des débats politiques et littéraires, 8 décembre 1838, p. 2
1838 Gazette nationale ou le Moniteur universel, 9 décembre 1838 (n° 343), p. 2
1838 La Presse, 9 décembre 1838, p. 2
1838 Gazette de France, 10 décembre 1838, p. 4
1840 Le Constitutionnel, 12 octobre 1840 (n° 286), p. 2
1840 Gramatica și Hristomatia de limbă valaho-moldovenească a lui Iacob Hâncu
1840 Verb-scrib-reguleta sau Gramatica moldov-românească. Prescrise de-al doilea. Din cărţile D[sale] d-[lui] Gheorghe Dimitriu, în Seminaria Socola. [Manuscris din jurul anului 1840, Biblioteca Academiei Române, cota 528]
1841 “Spicuitorul moldo-romîn”. Jurnal scientific, literar și industrial, rediguit de o soțietate de literați. Iașii, Institutul Albinei
1841 “Datoriile călugărilor a unora cătră alții, în viața lor cea de obșce. S-au tipărit ruseșce la Sanct Petersburg în tipografia Preasfîntului Sinod la 1816 în luna August, iară de pre cea rusască s-au tălmăcit pe limba moldovenească și s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei în Chișinău, la anul 1841 în luna lui August”
1844 Theoretisch-praktische Grammatik der dacoromanischen, das ist, der moldauischen oder wallachischen Sprache, Theoktist Blazewicz sursa 1
1844 “Relații de călătorie în Țările Române” de Johann Georg Kohl, publicată în 1844: “În Moldova se vorbește limba moldovenească și nu românească, deși cele două limbi sunt asemănătoare”.
1848 Iași, în 12 Marite, traducere in franceza sistematica ca “langue moldave”, a sintagmelor “limba nationala” ou limba romaneasca, Documente privitóre la istoria românilor, Volume 6, 1895
1849 Le Constitutionnel, 29 mai 1849 (n° 149), p. 2
1849 Le Constitutionnel, 30 mai 1849 (n° 150), p. 1, 2
1851 Gazette nationale ou le Moniteur universel, 9 juin 1851 (n° 160), p. 3
1851 Gazette nationale ou le Moniteur universel, 21 septembre 1851 (n° 264), p. 4
1851 Le Constitutionnel, 21 septembre 1851 (n° 264), p. 3
1851 Journal du Cher, 23 septembre 1851 (A44, N114), p. 1
1851 “Fabule alcătuite în limba moldovinească”, Ioan Sîrbu, Chișinău, tipografia lui Popov
1852 “Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht”; Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, pag. 518 - Principato di Moldavia - Lingua Moldava; Principato du Vallachia - Lingua come nella Moldavia
1856 La Presse, 8 juillet 1856, p. 1
1861 “Bucoavnă ‘adică Începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte moldovenească. Sau tipărit în tipografia Casii Arhierești în Chișinău, anul 1861”
1863 “Bucoavnă adică începătoare învățătură pentru cei ce voesc a învăța carte Slavoneșce și Moldoveneșce. S-au tipărit în tipografia Casii Arhiereșci în Chișinău, 1863 anul” (retiparirea celei din 1861, cu text rusesc)
1865 “Cursul primitiv de limbă moldovenească” de I. Doncev
1870 “Romancero español” de Mihai Eminescu, Copii de pe natura: “Acest autor de caraghioslâcuri, moldoveneşte de mascarade”, “Moretto c-a tradus-o de pe moldovenie pe spaniolie”, “tălmăcită de pe moldovenie”, (sursa)
1877 Le Monde illustré, 31 mars 1877 (T40,A21,N1042), p. 6
1879 “Moldavian-Russian Grammar” de Toader Școleriu
1883 La Croix, 1 janvier 1883, p. 15
1888 Elena Didia Odorica Sevastos, Cîntece moldovenești. Iași, Tipografia națională
1891 “Istoria Moldovei” de Alexandru D. Xenopol, publicată în 1891: “În Moldova se vorbește limba moldovenească și nu românească, deși cele două limbi sunt foarte apropiate una de cealaltă”
1895 La Croix, 17 octobre 1895 (n° 3823), p. 3
1896 Paris, 28 juillet 1896, p. 2
1898 “Dicționar scurt pentru convorbiri ruso-moldovenești” (1898)
1899 “Dicționar în scurt pentru convorbiri ruso-moldovenești”, 1899 sursa
1906 “Pilde și anecdoturi, tălmăcite pe limba moldovenească”, 1906
1906 “Proverbe moldovenești” (1906)
1906 La Petite Gironde, 18 avril 1906 (a. 36, n° 12343), p. 1
1907 Mercure de France, 15 novembre 1907 (a. 18, n° 250), p. 84
1908 Le Siècle, 16 avril 1908 (n° 26405), p. 2
1908 “Pilde și povețe, întâia carte moldovenească de citire”, Chișinău, de Rejep
1909 “Viețile sfinților pe limba moldovenească, întocmite pe temeiul cărților “Viețile sfinților” ale sf. Dimitrie al Rostovului, tălmăcite pe limba rusască și tipărite în tipografia sinodală din Moscova, cu depliniri, însemnări lămuritoare și cu chipurile sfinților”, Cartea întîia. Ediția Sfatului Frățimii Nascerii lui Hristos din Eparhia Chișinăului. Adaos la jurnalul “Luminătorul”. Chișinău, tipografia eparhială sursa
1909 Гурие [Гросу], Архимандрит. Букоавна молдовиняскэ / алкэт. де миссионерюул Епархиал Архимандритул Гурие. — Кишинэу : Тип. Епархиалэ, 1909 sursa
1911 “The Peoples of Europe about 900”, From The Historical Atlas by William R. Shepherd, 1911 (aici Valahia este prezenta cu “rumani”, iar Moldova - maghiari, care nu sunt incluși în “romance peoples”) sursa 1
1911 “Agiutatorul moldovenilor în vremea învățăturei limbei russascâ. Cartea întîia pentru cetirea pe limba russască și moldovenească. Pentru moldoveni din Bassarabie, care sî sîlesc a învăța limba russască”, Chișinău, 1911 sursa
1912 “Rusesc-moldovenesc și moldovenesc-rusesc cuvîntelenic. Au alcătuit fost învățători Gheorge Codreanu”
1912 Mercure de France, 1 juillet 1912 (n° 361), p. 199
1913 La Libre Parole, 6 novembre 1913 (a. 22, n° 7869), p. 1
1920 Le Temps, 16 février 1920 (n° 21385), p. 2
1920 “Istoria Moldovei și a Țării Românești” de Nicolae Iorga, publicată în 1920: “În Moldova se vorbește limba moldovenească, iar în Țara Românească se vorbește limba românească. Deși cele două limbi sunt asemănătoare, există unele diferențe între ele”.
1924 La Dépêche de l’Aube, 7 septembre 1924 (a. 5, n° 1229), p. 1
1924 Journal des débats politiques et littéraires, 10 novembre 1924 (n° 313), p. 1
1928 “Viețile sfinților, în limba moldovenească”, cu sprijinul lui Arhiepiscopul Gurie, Tipografia Eparhiala “Cartea Româneasca”, Chișinău, 1928, sursa 1
1934 L’Humanité, 30 mars 1934 (n° 12889), p. 4
1934 L’Humanité, 23 octobre 1934 (n° 13094), p. 4
1935 Din trecutul nostru: Revistă istorica dedicata memoriei mult regretatei Sofia Bezveconnaia.- Chisinau: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din Basarabia, 1935.- An. 3, Nr. 17-20.- Febr. - Mai.- 147 p. / pag.40 - “parintii vorbeau moldoveneste”, “fata rupea moldoveneste” sursa
1951 Paris-presse, L’Intransigeant, 12 décembre 1951 (E8), p. 4
1982 Le saint-siège et la Roumanie moderne. 1866-1914, Volume 1, Ion Dumitriu-Snagov, Roma, 1982, Università Gregoriana Editrice, sursa 1, sursa 2
1989 Limba moldovenească cum să o cunoaștem, sursa 1
1989 Parlamentul R.Moldova, legea Nr. 3464 din 31.08.1989 cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldovenești: “În scopul lichidării deformărilor survenite în construcția lingvistică din RSS Moldovenească, al luării sub protecția statului a limbii moldovenești - una dintre premizele fundamentale ale existenței națiunii moldovenești în cadrul formației sale național-statale suverane[…] hotărăște a completa Constituția […] RSSM cu Art.701: “Limba de stat a RSSM este limba moldovenească. Limba de stat este folosită în viața politică, economică, socială și culturală și funcționează pe baza grafiei latine”
1994 “Constituția Republicii Moldova”, art.13(1) “Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine”, sursa
2000 Analele Acedemei Române, Editura Academiei Române, diverși autori sursa 1, sursa 2, sursa 3
2014 Limba vorbită în raioanele Moldovei (Recensămînt 2014), sursa 1
2018 Abecedar, Limba Moldovenească, Odessa sursa 1

Doua chestii sa fie luate în considerare. Vom porni de la premiza ca 1) limba moldovenească sau româna este aceeași limba. Unica ce diferă este denumirea dată acestei limbi unice de către populația diferită. 2) când vorbim de limba, nu subânțelegem dialecte, sau graiuri. Este vorba exclusiv de denumirea limbii - treptei superioara a clasificării lingvistice. 2’) vom nota ca în dependenta de punctul de vedere, clasificarea limbii moldovenești drept grai al limbii valahe(române) nu are mai mult sens sau argumentabilitate decât clasificarea dialectului valah al limbii moldovenești. Totul depinde de atitudinea fata de referințele istorice luate ca baza la asa reflecții, și angajarea politica a experților ce discuta aceste chestiuni.

Etnie, natiune, popor: moldoveni, moldovean

Locuitorii obişnuiţi ai Moldovei şi Valahiei, până la unificare acestora, aveau o coştiinţă identitară separată, după cum atestă contele F. v. Karaczay în lucrarea sa etnografică Die Moldau, Wallachey, Bessarabien und Bukowina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene Trachten derselben vorstellend (Wien 1818): “Locuitorii ţării se numesc pe sine «moldoveni» şi nu «rumuni», precum cei din Valahia, susţinând că n-ar fi urmaşii romanilor şi că ar fi locuit provincia înainte de venirea acestora”.

 • 1352—1564; Молдавско-польская летопись; “Сигизмунд-Август, король польский, поставил молдавским воеводой Александра, тоже из молдавского рода, а Жолде, молдаване, поймав, отрезали нос и послали в монастырь” (sursa)
 • 1765; “Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares…”, Charles de Peyssonnel ([Langue] Moldave, Nation Moldave, Histoire de Moldavie) sursa
 • 1818; F. v. Karaczay în lucrarea sa etnografică Die Moldau, Wallachey, Bessarabien und Bukowina. Neueste Darstellung dieser Länder, nebst Kupfern, verschiedene Trachten derselben vorstellend (Wien 1818): “Locuitorii ţării se numesc pe sine «moldoveni» şi nu «rumuni», precum cei din Valahia, susţinând că n-ar fi urmaşii romanilor şi că ar fi locuit provincia înainte de venirea acestora”;
 • 1841; T. Codrescu, Mică gramatică franţeză, pentru învăţătura tinerimei moldo-române. Dupre Noël şi Şapsal. Publicată… de T. Codrescu. Partea I. Ieşi, Institutul Albinei
 • Население Бессарабской губернии по переписи 1897 г. sursa 1
 • 1845; Gh. Asachi, Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri la anul 1423. Iași, 1845
 • 1898; Al. Gîdei, Studiu asupra cronicarilor moldoveni din punct de vedere al limbei, metodei și cugetărei… Cu o prefață de V. A. Urechia. București
 • 1901; Principele Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor, publicat sub auspiciile Academiei Romîne… de Gr. C. Tocilescu. (Cu un portret și două facsimile), București, Inst. de arte grafice Carol Gobl, 1901.
 • 1908; I. Bogdan, Documentul rîzenilor din 1484 și organizarea armatei moldovene în sec. XV. București, Carol Gobl, 1908. (Extras din Analele Academiei Române. Seria Il-a. Tom. XXX. Memoriile Secțiunii istorice)
 • 1925; N. A. Bogdan, Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșan. Productele solului, porturi, târguri și iarmaroace… documente, memorii și note culese și comentate de… Tipărite din inițiativa și cu o prefață a d-lui N. V. Ștefăniu… cu 89 ilustrații. Iași, Institutul modem de arte grafice N. V. Ștefăniu & D. Staierman, [1925]
 • 1926; Gh. Cardaș, Cântece poporane moldovenești. Editura Librăriei diec., Arad, 1926. (Cu un glosar). (Biblioteca Semănătorul, nr.-le 157-159)
 • … [in completare]