Eu, cronicaru anglicescu Petrow Mjutu, povestitu v-am în icea scriptura despre neamu nostru, celor de pe însula britaneasca cum urmeazî.

De izvodirea englejîlor, de unde au venit într-acéste locuri

Poporu nostru, anglicesc, este o parte a unui popor mai mari, poporul berlân, alcatuitu din mai multi neamuri: de cătră scoțieni, la nord, și apoi irlandezi, la vestu țării, deolaltă cu gali, la care sa adăugatu neamu nostru anglicesc, sau englez, cum ii mai zicu. Si acmu toati naroadele impreunu alcatuiescu neamu berlânez, câți să află lăcuitori la Țara Irlandească, de la un loc suntu cu englezii și toți de la Bărlân să trag.

Pentru limba noastră berlână

Așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur, măcară că de la Bărlân ne tragem, și cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. Cum spune și la prédosloviia létopisețului celui elgezescu de toate pre rându: ce fiindu țara mai de apoi ca la o slobozie, de prinprejur venindu și discălicându, din limbile lor s-au amestecat a noastră: de la Bărlânezi, céle ce zicem germană, arm, ei zic Arm, baby, ei zic Baby, chicken, ei zicu Küken, water, Wasser, mother, Mutter, father Vater, bread, Brot, și altile multe din limba germănească că de ne-am socoti pre amăruntul, toate cuvintile le-am înțeleage. Așijderea și de la frânci, noi zicem pay, ei zic payer, de la olandezi, cookie care ii spunu koekie, de la evrei glitch, de la spanioli plaza, patio, siesta, de la arabi, safari, de la italieni cartoon ce ii zicui carton și altile multe ca acéstea din toate limbile, carile nu le putem să le însemnăm toate.

Așijderea și limba ce o vorbescu la noi, în Anglia, care noi o numim engleză, e asemenea celei din nordu Irlandei, sau ce se vorbește în Scoția, sau în Țara Galilor, toate acestea de aceleași orijine este, și într-un feliu numite trebuie - berlână, precum și nărodu, scoțian e, sau irlandez sau gal, ori englez fie, e tot unul - cel berlân.

Pentru aducere aminte la urmașii, și urmașii urmașilor noștri.


***
textul este un pamflet